Religie

Nederlands Hervormde Kerk Sint-Bavokerk Sint-Janskerk

Sint-Bavokerk

Kerkplein 1, 4944 XD Raamsdonk

Thema:


School:

Hoge Waai

Kerkstraat 33, 4944XB Raamsdonk


Sint-Bavokerk

De Sint-Bavokerk is de katholieke parochiekerk van Raamsdonk. De bouw van de kerk begon in 1886 en duurde twee jaar. In 1888 werd de kerk ingewijd en in gebruik genomen. De kerk is ontworpen door architect Carl Weber. Het was een van zijn belangrijktste ontwerpen. Bijzonder is de hoge koepel die een beetje te groot lijkt. Dat komt doordat er nog twee torens gebouwd zouden worden. Door geldgebrek zijn die nooit meer afgebouwd. De kerk bezit twee waardevolle orgels en een koperen monstrans uit de 17e eeuw. Een monstrans is een mooi versierde houder voor de hosties.Eerst gingen de katholieken in Raamsdonk naar de Lambertuskerk. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de Lambertuskerk in 1609 door de protestanten afgepakt. De katholieken hadden nu geen kerk meer. Vele jaren lang waren er geheime bijeenkomsten met priesters. Pas 81 jaar later, in 1690, konden de katholieken naar een schuurkerk in het Waspikse buurtschap Benedenkerk. Weer 97 jaar later, in 1787, mochten de katholieken ook in Raamsdonk een schuurkerk inrichten. Maar deze moest wel op een afgelegen stuk grond worden gebouwd en de mis moest in stilte plaatsvinden zonder klokgelui. De schuurkerk stond in de Bergenstraat en was gewijd aan Sint Bavo. In 1789 probeerden de katholieken nog om hun oude Lambertuskerk terug te krijgen, maar dat is niet gelukt.