Waterlinies

De Vest Zeedijk

Zeedijk

Zeedijk, Elshout

Thema:


School:

Th. J. Rijken

Hertog Jan straat 16, 5154 AL Elshout


Zeedijk

Rond 19 november 1421 is er een grote watersnoodramp die langs de Maas, in het Land van Heusden veel schade maakt. Het dorp Elshout overstroomt en krijgt met veel ellende te maken. Deze watersnoodramp wordt de Sint Elisabethsvloed genoemd omdat 19 november de naamdag is van de heilige Sint Elisabeth. Om het gebied voortaan tegen overstromingen te beschermen, komt er bij Elshout een dijk: de Zeedijk. De naam Zeedijk komt van ‘Zeggedijk’. Het was niet de zee die een gevaar was, maar de Maas en de Baardwijkse Overlaat. De Zeedijk loopt van Doeveren tot aan Drunen en sluit aan op de Heidijk.Vanaf de zestiende eeuw werd de Zeedijk ook onderdeel van de Hollandse Waterlinie. Deze waterlinie moest de vijandelijke legers tegenhouden door met opzet gebieden onder water te zetten. Dit noem je inundatie. De bedoeling was dat het hele poldergebied 30 centimeter onder water kon worden gebracht. Het was dan niet meer mogelijk om er doorheen te lopen of te varen. In 1672 willen ze zo de Fransen tegenhouden, maar mislukt de inundatie. Om het gebied toch onder water te zetten werden op verschillende plaatsen de dijken doorgestoken en werden er dammen gemaakt. De Fransen trokken zich terug, maar de ellende voor de bewoners was onvoorstelbaar.